Emellerimiz ve Gayemiz

 

 Dünyanın her tarafında tarıma elverişli münbit topraklar bulunmamaktadır. Bu sebeple münbit arazilerin azami randımanla kullanılması ve elde edilen ürünün diğer bölgelere dağıtılması hayati ehemmiyete haizdir. 

Ülkemizin hayvancılığa en uygun sahası Doğu Anadolu Bölgesidir ve bölgenin en değmemiş doğası, elde edilen ürünlerin azami nispette gıda değeri taşımasına sebep olmaktadır. Herkes bilir ki her ciddi üretim disiplin, emek ve sabırla beraber ortaya çıkar. Modern dünyanın küçümsediği iki şey, emek ve sabır. Bu küçümseme kolay üretilen kolay tüketilen gıdaları hayatımıza sokuşturmuş, yüksek maddi emeller ile insan sağlığı tehdit edilmiştir. Oysa insan hayatında bir kural vardır . Her şey tedricen olur. Yani yavaş yavaş. Çünkü ancak ağır ve kararlı  adımlarla yürürseniz hakiki başarı ve sıhhate ulaşabilirsiniz. Bizim gayemiz de çalışmalarımızla insanların bedeni ve ruhi sıhhatlerine tedricen katkıda bulunmaktır.

 Biz 1973'ten bu yana  bölgemizin bu zenginliklerini   ilk üreticiden sofralarınıza gelinceye kadar ki halini alması için organizasyonu koordine etmekle kendimize bir saha bulmuş olmaktayız. El değmemiş tabi meralardan beslenen hayvanlar bu işlerde en büyük yardımcımız. Biz de süt alınan hayvandan, sütleri toplayan köylüden başlayarak herkesin hakkını tastamam teslim etmek isteğiyle  başlayan çabamızla  tesislerimizde geleneksel süt ürünlerini temizlik kaidelerine azami dikkat ederek 21. yüzyılın imkanlarını kullanarak işlemekteyiz. Biz burada yalnızca tarım bakanlığının bize verdiği yasal çerçevedeki haklarımızı son raddesine kadar kullanarak kar maksatlı bir iş yapmak gayesinde değiliz. Maksadımız kanunların oluşmasına katılamayacak, haklarını kendileri savunamayan, üretimdeki hayvanların da haklarını teslim etmektir. Ancak böyle olursa gıdaların sahiden vücuda şifa verebileceği kanaatindeyiz ve üretimin ancak böylece insani şartlarda olacağını düşünüyoruz. Ve 21.yüzyılda olması gerekenin yasal olanın sınırlarının insani hassasiyetlerin sınırlarıyla bağdaşması olduğu kanaatindeyiz.

Gayemiz bölgemizin  doğal ürünlerinin zayi olmadan,organik içeriği bozulmadan  emeğe uygun hak paylaşımı ile sizlere ulaşmasını sağlamaktır. Yolun sonuna kadar bu gayemizi korumamız için gayret edeceğimizi bildiren iyi niyet temenniler ve sağlıkla kalmanız dilekleriyle...